مطالعات بیمارستان

مطالعات بیمارستان ۲۳۰ صفحه

در این پست برای شما دانشجویان و همراهان سایت اول پروژه رساله و مطالعات معماری مطالعات بیمارستان برای دانلود قرار گرفته است. این رساله معماری مطالعات بیمارستان بصورت فایل ورد word و قابل ویرایش و در حدود ۹۰ صفحه می باشد.


مقدمه :
معماری بیمارستان
مطالعات بیمارستان :  در حالی که بیمارستانها در گذشته آگاهانه جهت مصارف پزشکی، جراحی طراحی میشدند امروزه میتوان شاهد تغییر جهت به سوی انسانگرایی در امکانات بیمارستانی بود. بیمارستانهای امروزی بیشتر به هتل شبیه هستند. وجود فضای اقامتی دارای اهمیت بیشتری نسبت به طرحهای سرد بهداشتی در بیمارستانهای گذشته است. مدت زمان بستری و اقامت بیمار به طور پیوسته کوتاهتر میشود و علاقه به اتاقهای یک تختی یا دو تختی (در خصوص بیمارهای
خصوصی) بیشتر شده است
قسمت بندی و تعین محدوده
یک بیمارستان عمومی به بخشهای مراقبت، معاینه و درمان، انبار و محل نگهداری موقت زباله، اداری و فن آوری تقسیم میشود. قسمتهای اقامتی و احتمالا بخشهای آموزشی و پژوهشی و همچنین بخشهای حمایتی برای عملیاتهای خدماتی نیز در یک بیمارستان عمومی وجود دارند
انواع بیمارستانها
بیمارستانها را میشود به گروههای زیر تقسیم کرد: کوچکترین (تا ۵۰تخت)، کوچک (تا۱۵۰ تخت)استاندارد(تا۶۰۰ تخت) و بزرگ. حمایت کنندگان مالی بیمارستانها ممکن است دولت، بنیادهای نیکوکاری یا خصوصی یا ترکیبی از اینها باشند. بیمارستانها را میتوان از جهت نوع فعالیت به بیمارستانهای عمومی، تخصصی و دانشگاهی تقسیم کرد.

مطالعات بیمارستان

مطالعات بیمارستان ۲۳۰ص

عنوان کامل : مطالعات بیمارستان ۲۳۰ صفحه
تعداد صفحات : ۲۳۰ صفحه
فرمت : فایل ورد و قابل ویرایش
قیمت : ۱۶/۰۰۰ تومان

مقدمه :۱
پیش گفتار:۲
بخش اول:۳
شکل های ساختمان :۵
۱-۱ سایت۸
۱-۱-۱-توصیف شهر تهران (اقلیم-تاریخ)۸
سیر تحول کاربری خدمات درمانی۸
سیر تحول استخوانبندی شهر تهران۹
موقعیت استقرار شهر و بستر طبیعی آن :۱۰
ارتفاع و شیب تهران :۱۰
توسعه ی شهر۱۱
۲-۱-۱ زلزله:۱۲
بررسی احتمالی رویداد گسلش زمین لرزه ای :۱۲
حریم گسل زمین لرزه ای :۱۳
گسل شمال تهران :۱۳
۳-۱-۱ اقلیم۱۸
جاگیری ساختمان:۱۹
جاگیری ساختمان و طرح سایت :۲۰
پوشش گیاهی – بادشکن :۲۱
پوشش گیاهی – سایه درختان :۲۳
جاگیری ساختمان و طرح سایت :۲۳
فرم ساختمان :۲۴
فرم باز یا بسته ؟۲۵
راهبردهای طراحی ساختمان های باز :۲۶
توصیه های عمومی :۲۶
ترکیب معماری :۲۸
ارتباط ساختمان با زمین :۳۰
چیدمان عملکردی فضاهای داخلی (مناطق حرارتی) :۳۰
آفتابگیری و کنترل تابش :۳۱
آفتاب و سایه :۳۲
اندود و پوشش :۳۵
شیشه :۳۶
طرح بازشوها :۳۶
جهت گیری جنوبی :۳۷
جهت گیری شمالی :۳۸
جهت گیری شرقی-غربی :۳۹
۱-۲ دسترسی ها۴۱
جانمایی سایت در بافت :۴۲
موقعیت:۴۲
مساحت:۴۳
۲-۱ بافت منطقه۴۴
۳-۱ استفاده از زمین در حال حاضر۴۴
۴-۱ دید و منظر۴۴
بخش دوم: برنامه ریزی فیزیکی۴۵
۱-۲ جاگیری ساختمان در سایت۴۵
برسی سایت:۴۵
جهت تابش خورشید:۴۶
جهت وزش باد:۴۶
دسترسی به سایت:۴۷
ورودی های سایت:۴۷
نمونه های شکل گیری بنای بیمارستان (شمای کلی پلان) .۴۹
معیارهای برنامه ریزی و طراحی بیمارستان :۴۹
بخش سوم:برنامه ریزی فیزیکی۵۴
۱-۳- ورودی و لابی :۶۰
ورودی اصلی:۶۰
۲-۳ داروخانه:۶۱
۳-۳-فضاهای مراقبتی :۶۳
۴-۳-عملکرد و ساختار :۶۳
۵-۳-طرح کلی اتاق ها :۶۳
۶-۳-گروه های پرستاری:۶۴
۷-۳-واحدهای مرطوب (توالت و دستشویی):۶۵
۸-۳-کلینیک های روزانه(جراحی بیماران سرپایی):۶۶
۹-۳-سوانح و اورژانس (A&E):69
۱۰-۳-تعیین حدود:۷۰
۱۱-۳-آزمایشگاه :۷۳
۱۲-۳-رادیولوژی :۷۵
۱۳-۳-پاتولوژی-سردخانه محل جنازه ها :۷۵
۱۴-۳-آشپزخانه:۷۶
۱-۱۴-۳-تدارک غذا:۷۶
۱۵-۳-رختشویی خانه:۷۷
۱۶-۳-بخش جراحی۷۷
۱-۱۶-۳-عملکرد و طرح کلی:۷۷
۲-۱۶-۳-فضاهای اصلی عمل جراحی۷۸
۳-۱۶-۳-امکانات قبل از عمل:۷۹
امکانات پس از عمل۸۰
۱۷-۳-بخش های بستری :۸۳
۱-۱۷-۳-فضاهای مراقبتی:۸۳
۲-۱۷-۳-بخش های مراقبت:۸۳
۳-۱۷-۳-فضای درمان مخصوص پزشکی داخلی۸۵
۴-۱۷-۳-زنان و زایمان۸۵
۵-۱۷-۳-نوزادان و کودکان۸۷
۱۸-۳- راهروها، درها، پله ها، آسانسورها۸۸
۱۹-۳- فضاهای تدارکاتی :۸۹
۲۰-۳- استانداردها۹۲
بخش چهارم:۱۴۳
بیمارستان شهدای گمنام :۱۴۶
برسی نمونه های خارجی:۱۴۷
بخش پنجم: مقدمات طراحی۱۷۶
دیاگرام ها۱۸۲
دیاگرام مسیر های ارتباطی پلان ها:۱۸۵
بخش ششم: مصالح ساختمانی۱۸۸
پلان زیر زمین ۲۰۵
پلان طبقه همکف۲۰۷
پلان طبقه اول۲۰۹
پلان طبقه دوم۲۱۱
پلان طبقه سوم۲۱۳
پلان طبقه چهارم۲۱۵
نمای شرقی بیمارستان۲۱۷
نمای جنوبی بیمارستان۲۱۸
نمای شمالی بیمارستان۲۱۹
نمای غربی بیمارستان۲۲۰
برش ب- ب۲۲۱
برش آ – آ۲۲۲
بخش هشتم: عکس های ماکت۲۲۳
منابع :۲۳۰

مطالعات بیمارستان ۲۳۰ص

عنوان کامل : مطالعات بیمارستان ۲۳۰ صفحه
تعداد صفحات : ۲۳۰ صفحه
فرمت : فایل ورد و قابل ویرایش
قیمت : ۱۶/۰۰۰ تومان

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *