مطالعات مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست (شیرخوارگاه تا 12 سال) 115 صفحه

مطالعات مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست (شیرخوارگاه تا ۱۲ سال) ۱۱۵ صفحه

در این پست برای شما دانشجویان و همراهان سایت اول پروژه رساله و مطالعات معماری مطالعات مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست (شیرخوارگاه تا ۱۲ سال) برای دانلود قرار گرفته است. این رساله معماری مطالعات مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست (شیرخوارگاه تا ۱۲ سال) بصورت فایل ورد word و قابل ویرایش و در حدود ۱۱۵ صفحه  می باشد.


۱-۱ :دلایل و اهمیت انتخاب موضوع:
مطالعات مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست (شیرخوارگاه) :  شناخت کودکان، ترکیبی از عوامل جسمانی و اجتماعی است. رفتار و تجربیات یک کودک تا میزان زیادی بستگی به عوامل زیستی، جنینی، جسمانی و بالاخره عوامل محیطی و اجتماعی دارد. عدم توجه به هریک از این عوامل تاثیرگذار در تغییر و تبدیل عوامل جسمانی و مهمتر از همه روحی روانی کودک تاثیر چشم گیر دارد و لطمه های جبران ناپذیری را منجر می شود.
یکی از موارد مهم در رفع این نیازها فضایی است که کودک در آن رشد می کند. فضا و محیط هم در پرورش جسمی و هم رشد و بالندگی روحی روانی کودکان تاثیر گذار است.
برآورد هر یک از نیازهای تاثیرگذار در رشد کودک نیازمند فضایی است تا عوامل و ابزار برآورد نیازها را در خود جا دهد و شرایط مورد نیاز را فراهم آورد.
معماری به عنوان رشته ای که کیفیت فضایی و محیط را برای ما تعریف می کند قادر است با برخوردی صحیح با موضوع و با در نظر گرفتن شرایط استفاده کنندگان به ایده ای صحیح دست یابد و آن را در قالب طراحی مناسب اجرا کند. به این ترتیب توجه ما به این مراکز و فضاهای مورد نیز در راستای این هدف و معماری آنها معطوف می شود.
این مراکز به دو دسته تقسیم بندی می شوند:
مراکز ارائه خدمات به کودکان عادی ( بیمارستان کودکان، مهد کودک، کانون پرورش فکری. فرهنگسرای کودک، دبستان و …)
مراکز ارائه خدمات به کودکان با شرایط خاص (کانون اصلاح و تربیت کودکان، مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست، شیر خوارگاه، مراکز نگهداری کودکان معلول جسمی و حرکتی، مدارس کودکان استثنایی و …)
مطالعات مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست  : این مراکز مجموعه هایی هستند که به دلیل عدم توجه به نیازهای اولیه کودکان ناگزیر از ایجاد آنها هستیم. این مراکز و فضاها نه تنها وظیفه رفع نیازهای اولیه کودکان را بر عهده دارند بلکه وظیفه پرورش، بازپروری، نگهداری و تامین آنها را که معمولاً خانواده عهده دار آن است بر عهده دارند. بنابراین این مراکز ویژگی های خاصی دارند که توجه ویژه ای می طلبند و طراحان این فضاها باید آنها را در نظر داشته باشند.
کودکانی که در این مراکز نگهداری می شوند کودکانی رها شده و بی سرپرست هستند که در بین آنها کودکانی نیز دیده می شوند که از معلولیت های ذهنی و جسمی رنج می برند این کودکان نه تنها از حمایت خانواده بلکه از حمایت جامعه نیز برخوردار نیستند. در مواردی نیز که جامعه به حمایت از آنها اقدام کرده است، حتی درصد کمی از نیازهای آنها را نیز نتوانسته است برآورده کند.
بازدید از مراکز نگهداری این کودکان نیز بیانگر این مطلب است. اغلب این مراکز از امکانات مورد نیاز برخوردار نیستند. در مواردی هم که از لحاظ امکانات فیزیکی تا حدودی قابل قبول بوده اند، جو عاطفی و روانی حاکم بر این مراکز سؤال برانگیز بوده است.
در نهایت با توجه به موارد گفته شده طراحی مجموعه ای اقامتی- مراقبتی با امکانات و استانداردهای لازم برای کودکان بی سرپرست مد نظرم قرار گرفت که البته امکان ارائه خدمات به کودکان عادی به منظور ایجاد ارتباط این مراکز با جامعه را دارا باشند.


مطالعات مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست (شیرخوارگاه تا 12 سال) 115 صفحه

مطالعات مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست (شیرخوارگاه تا ۱۲ سال) ۱۱۵ صفحه

عنوان کامل : مطالعات مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست (شیرخوارگاه تا ۱۲ سال)
تعداد صفحات : ۱۱۵ صفحه
فرمت : فایل ورد و قابل ویرایش
قیمت : ۱۴/۰۰۰ تومان

فصل اول: دلایل و اهداف پروژه
۱-۱ : دلایل و اهمیت انتخاب موضوع۲
۲-۱ : بررسی آمار و وضعیت مراکز استانی۳
۳-۱ : اهداف پروژه۴
۱-۳-۱ : موسسه زدایی۵
۲-۳-۱ :رویکرد به معماری بومی و اقلیمی۵
۳-۳-۱ : توجه و به کارگیری پتانسیل های محلی۵
۴-۳-۱ :خلق محیطی کودکانه۵
۴-۱ : روشهای رسیدن به هدف۵
۵-۱ : شناخت و بررسی سایت۶
۱-۵-۱ : عوامل شکل دهنده طراحی کالبد طرح۶
۲-۵-۱ : عوامل موثر در انتخاب سایت۶
۱-۲-۵-۱ :بافت اجتماعی۶
۲-۲-۵-۱ :بافت کالبدی۷
۶-۱ : معرفی رو شهای موجود جهانی۷
۱-۶-۱ : دهکده های SOS7
۲-۶-۱ :Residential care unite8
۳-۶-۱ : شبه خانواده های بزرگ۸
۴-۶-۱ : House parent8

فصل دوم: ادبیات تحقیق
۱-۲ : تعریف واژه ها۱۰
۲-۲ : تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست ۱۱
۱-۲-۲ : پیشینه تاریخی حمایت از کودکان بی سرپرست در جهان۱۱
۲-۲-۲ : پیشینه تاریخی حمایت از کودکان بی سرپرست در ایران۱۱
۳-۲ : حکومت ها و پدیده بی سرپرستی۱۲
۱-۳-۲ : دوره صفویه۱۲
۲-۳-۲ : قاجاریه۱۲
۳-۳-۲ : عصر مشروطیت۱۳
۴-۲ : حمایت از کودکان بی سرپرست در اسلام۱۳
۵-۲ : چگونگی سرپرستی ایتام۱۳
۶-۲ : پدیده بی سرپرستی و عوامل آن ۱۴
۱-۶-۲ : عوامل طبیعی۱۴
۲-۶-۲ : عوامل غیر طبیعی۱۴
۷-۲ :مشکلات کودکان بی سرپرست۱۵
۱-۷-۲ : مشکلات هویتی- شخصیتی۱۵
۲-۷-۲ : مشکلات اجتماعی۱۶
۸- ۲ :مراحل پذیرش در مراکز شبانه روزی۱۶
۱-۸-۲ : سازمانهای ذیربط در رابطه با ساماندهی کودکان خیابانی۱۶
۹-۲ :روشهای نگهداری و سرپرستی کودکان در ایران۱۷
۱-۹-۲ : فرزند خواندگی۱۷
۲-۹-۲ : امین موقت۱۷
۳-۹-۲ : شبه خانواده۱۷
۴-۹-۲ : مراکز اقامتی، مراقبتی۱۷
۱۰-۲ : مقایسه عملکرد خانه و پرورشگاه۱۸
۱-۱۰-۲ : عملکرد خانه و پرورشگاه۱۸
۲-۱۰-۲ : ارتباط اجتماعی خانواده و فقدان آن در پرورشگاه۱۸
۱۱-۲: واحدهای نگهداری کودکان بی سرپرست:۱۹
۱-۱۱-۲ : شیرخوارگاه۱۹
۲-۱۱-۲ : شبانه روزی مجتمع خدماتی- حمایتی۱۹
۳-۱۱-۲ : شبانه روزی زیر نظر مستقیم سازمان بهزیستی۱۹
۱۲-۲ : خانواده و نقش های مختلف آن۱۹
۱۳-۲ : انواع خانواده:۲۰
۱-۱۳-۲ : خانواده هسته ای:۲۰
۲-۱۳-۲ : خانواده گسترده:۲۰
۳-۱۳-۲: خانواده روستایی و عشایری:۲۰
۱۴-۲ : کارکردهای خانواده: :۲۰
۱۵-۲ : مقایسه آمادگی جوامع روستایی و شهری در پذیرش کودکان بی سرپرست:۲۲

فصل سوم:نمونه های موردی
۱-۳ : انواع روشهای مراقبتی:
۱-۱-۳ : روشهای مراقبتی رایج در دنیا:۲۴
۱-۱-۱-۳ : خانواده های فاستر۲۴
۲-۱-۱-۳ : شبه خانواده۲۴
۳-۱-۱-۳ : فرزند خواندگی۲۴
۲-۳ : روش های رایج و مراکز نگهداری در ایران: ۲۴
۱-۲-۳ : پرورشگاه های وابسته به شهرداری۲۴
۲-۲-۳: جمعیت خیریه فرح پهلوی۲۴
۳-۲-۳: انجمن های حمایت از کودکان۲۵
۳-۳ : تغییرات حاصل در مراکز و شیوه نگهداری بعد از انقلاب:۲۵
۴-۳ : سازمان هایی که تحت نظارت بهزیستی در این زمینه فعالیت می کنند عبارتند از: ۲۵
۵-۳ : بررسی نمونه های موجود در جهان : ۲۵
۱-۵-۳ : دهکده SOS آکابا در اردن۲۶
۲-۵-۳ : پرورشگاه باتملی۲۷
۳-۵-۳ : امید دختران و پسران۲۷
۴-۵-۳ : خانه کودکان استون۲۷
۱-۴-۵-۳ :اقامتگاه ها۲۷
۲-۴-۵-۳ : خانه گروهی۲۷
۳-۴-۵-۳ : بخش خدمات درمانی۲۸
۵-۵-۳ : شیرخوارگاه ANGELE28
۶-۳ : نمونه های فعالی در ایران۲۸
۱-۶-۳ : شیرخوارگاه آمنه۲۸
۲-۱-۶-۳ :اداری۲۸
۳-۱-۶-۳ : قرنطینه۲۹
۴-۱-۶-۳ : بخش زرد۲۹
۵-۱-۶-۳ :زرد پایین۲۹
۶-۱-۶-۳ : زرد بالا۳۰
۷-۱-۶-۳ :آبی۳۰
۸-۱-۶-۳ :بخش قهوه ای۳۰
۷-۳ : شبانه روزی شهید قدوسی۳۰
۱-۷-۳ : بخش خوابگاهی۳۰
۸-۳ : شبانه روزی بوشهر۳۱

فصل چهارم: شناخت کودک
۱-۴ :مفهوم دوران کودکی۳۳
۱-۱-۴ : عوامل پیدایش مفهوم دوران کودکی ۳۳
۲-۴ : مراحل رشد در دوران کودکی ۳۳
۱-۲-۴: رشد جسمانی کودک۳۴
۲-۲-۴ : رشد روانی کودک۳۴
۳-۲-۴ : ساخت فکر کودک۳۴
۴-۲-۴ : مراحل تحول روانی کودک۳۵
۵-۲-۴ : همگون سازی یا جذب و تحلیل۳۶
۳-۴ : مرحله تفکر پیش علمی (مرحله ادراک مستقیم ۲-۷ سالگی) ۳۶
۴-۴ : شناخت مراحل رشد و خصوصیات جسمیرفتاری کودکان ۱ تا ۶ سال ( پیش‏دبستانی )۳۸
۱-۴-۴ : خصوصیات جسمیرفتاری کودکان ۱ تا ۲ ساله۳۸
۲-۴-۴ : خصوصیات جسمیرفتاری کودکان ۲ تا ۳ ساله۳۹
۳-۴-۴ : خصوصیات جسمیرفتاری کودکان ۳ تا ۴ ساله ۳۹
۴-۴-۴ : خصوصیات جسمیرفتاری کودکان ۴ تا ۵ ساله ۴۰
۵-۴-۴ : خصوصیات جسمیرفتاری کودکان ۵ تا ۶ ساله۴۰
۶-۴-۴ :مرحله عملیات عینی از ۷ تا ۱۱ سالگی۴۱
۵-۴ : شکل گیری شخصیت در کودکان۴۲
۱-۵-۴ : اجتماع کودکان۴۲
۲-۵-۴ :مراحل رشد در هنر و موسیقی ۴۳

فصل پنجم:آموزش کودکان
۱-۵ :تعلیم و تربیت۴۶
۱-۱-۵ : مفهوم تعلیم و تربیت۴۶
۲-۱-۵: نگاهی به سیر تحولی تعلیم و تربیت۴۶
۳-۱-۵ : تعلیم و تربیت در اسلام۴۷
۴-۱-۵ : تعلیم و تربیت جدید۴۷
۵-۱-۵ : آموزش و تربیت کودک۴۸
۶-۱-۵ : نقش هنر در خودشناسی و بهداشت روانی کودکان ۴۹
۷-۱-۵ : هنر و نیازهای روانی کودک۵۰
۲-۵ : فعالیت های هنری کودکان و ویژگی های آن ها۵۱
۱-۲-۵ : ادبیات کودکان۵۱
۱-۱-۲-۵ : تعریف ادبیات کودکان ۵۱
۲-۱-۲-۵ : هدف ادبیات کودک۵۱
۳-۱-۲-۵ : تأثیر قصه در کودکان۵۲
۴-۱-۲-۵ : نقش آواز خوانی و ترانه محلی ۵۲
۵-۱-۲-۵ : نقاشی کودکان۵۳
۶-۱-۲-۵ : چرا کودکان نقاشی می کشند؟۵۳
۷-۱-۲-۵ : تفسیر نقاشی چیست؟۵۳
۸-۱-۲-۵ : نقاشی کودک و هنر۵۴
۹-۱-۲-۵ : زیبایی شناسی و تأثیرات روانی رنگ در نقاشی۵۴

فصل ششم:کودک و معماری
۱-۶ :کودکان چگونه فضایی را دوست دارند؟۵۶
۱-۱-۶ : فضاهای مطلوب و مناسب کودکان۵۷
۲-۱-۶ : فضاهای جذاب کودکان۵۸
۲-۶ : کیفیت فضاها۵۹
۳-۶ : قواعد و معیارها۶۱
۱-۳-۶ : ابعاد جسمانی کودکان۶۱
۲-۳-۶ : اصول مکان یابی و شرایط محیطی۶۱
۴-۶ : فضاها، ویژگی ها، نیازها، تجهیزات فضایی۶۳
۱-۴-۶ :ورودی۶۳
۲-۴-۶ :فضای انتظار۶۳
۳-۴-۶ :فضای اداری۶۳
۴-۴-۶ : فضای پذیرش۶۴
۵-۶ :بخش های کودکان۶۴
۱-۵-۶ : بخش شیرخوار۶۴
۲-۵-۶ : بخش نوپا۶۴
۳-۵-۶ : بخش نوباوه۶۵
۶-۶ : فضاهای بهداشتی۶۶
۷-۶ : فضاهای ارتباطی۶۶
۸-۶ : فضاهای خدماتی و تأسیساتی۶۶
۹-۶ : آشپزخانه۶۶
۱۰-۶ : انبار۶۶
۱۱-۶ :موتورخانه۶۷
۱-۱۱-۶ : شوفاژ دیواری۶۷
۱۲-۶ : فضای بازی۶۷
۱۳-۶ : رنگ در فضای زندگی کودک۶۷
۱-۱۳-۶ : تأثیر رنگ در روحیه و رفتار کودکان۶۸
۱۴-۶ : روش های کنترل صدا۶۸
۱-۱۴-۶ : کنترل سر و صدای داخل ساختمان۶۹
۱۵-۶ : اصول ایمنی طراحی فضاهای کودکان۷۰
۱۶-۶ : استاندارد ابزارهای بازی۷۵
۱۷-۶ : نتیجه گیری۸۰

فصل هفتم : شناخت بستر طرح
۱-۷ : شناخت بستر طرح۸۲
۱-۱-۷ : ساختار فرهنگی۸۲
۲-۱-۷ : ویژگی های فرهنگی و هنری۸۲
۳-۱-۷ : زبان۸۲
۴-۱-۷ : فولکلور یا ادبیات شفاهی۸۳
۵-۱-۷ : آداب و رسوم روزمره اجتماعی۸۳
۶-۱-۷ : آداب پذیرایی۸۴
۷-۱-۷ : ویژگی های فردی۸۵
۲-۷ : اقلیم و هواشناسی۸۵
۱-۲-۷ : شناخت موقعیت طرح۸۵
۲-۲-۷ : وسعت شهرستان وتعداد بخشها وآبادی های شهرستان ۸۶
۳-۲-۷ : موقعیت جغرافیائی، سیاسی و ارتباطی شهر اردبیل۸۷
۳-۷ : ویژگی های زمین شناسی اردبیل ۸۸
۱-۳-۷ : پوشش گیاهی۸۸
۲-۳-۷ : منابع آبی و هیدرولوژی ۸۸
۴-۷ : جمعیت ۸۸
۱-۴-۷ : شمار جمعیت و خانوار ۸۸
۲-۴-۷ : نرخ رشد جمعیت در شهر و روستا و مقایسه آن با کل استان۸۹
۳-۴-۷ : سهم شهرستان اردبیل از جمعیت کل استان۸۹
۴-۴-۷ : تراکم جمعیت در کیلومترمربع۹۰
۵-۷ : ویژگی های اقلیمی شهراردبیل۹۰
۱-۵-۷ : عوامل اقلیمی ۹۰
۲-۵-۷ : عرض جغرافیایی۹۱
۳-۵-۷ : ارتفاع از سطح دریا۹۱
۴-۵-۷ : دوری ونزدیکی به دریا۹۱
۵-۵-۷ : جریان های هوایی که برمنطقهاثر می گذارند ۹۱
۶-۷ : عناصر اقلیمی۹۱
۱-۶-۷ : دما۹۱
۲-۶-۷ : میانگین حداقل دمای هوا۹۱
۳-۶-۷ : میانگین حداکثرهای دما۹۲
۴-۶-۷ : میانگین روزانه دما ۹۳
۵-۶-۷ : حداقل مطلق دمای هوا ۹۳
۵-۶-۷ : حداکثر مطلق دمای هوا۹۴
۶-۶-۷ : تغییرات فصلی دمای هوا۹۴
۷-۶-۷ : بارندگی۹۵
۸-۶-۷ : حداکثر بارندگی روزانه۹۷
۹-۶-۷ : رطوبت نسبی۹۸
۱۰-۶-۷ : روزهای یخبندان۹۸
۱۱-۶-۷ : باد۹۹
۱۲-۶-۷ : وزش بادهای شدید۹۹
۷-۷ : طراحی اقلیمی۱۰۱
۱-۷-۷ : دیوار جنوبی: (نقاله مربوط به دیوار جنوبی) (جدول انرژی دما) ۱۰۳
۲-۷-۷ : دیوارهای جنوب شرقی و جنوب غربی۱۰۳
۳-۷-۷ :دیوارهای شمالی ۱۰۳
۴-۷-۷ : دیوار شرقی و غربی ۱۰۴
۸-۷ :جدول بیوکلیماتیک(زیست اقلیمی) ساختمانی اردبیل ۱۰۴
۱-۸-۷ : روش گیونی ۱۰۴
۲-۸-۷ : روش اصلاح شده(تجدید نظر شده ) گیونیو مایلن۱۰۵
۹-۷ : اصول طراحی اقلیمی۱۰۶
۱-۹-۷ : جهت گیری استقرار ساختمان۱۰۶
۲-۹-۷ : فرم ساختمان در رابطه با اقلیم ۱۰۷
۳-۹-۷ : تهویه طبیعی در رابطه با اقلیم۱۰۸
۱۰-۷ : تحلیل سایت ۱۰۸

فصل هشتم : برنامه فیزیکی
۱-۸ : فضاها۱۱۴
۱-۱-۸ :فضاهای خصوصی۱۱۴
۲-۱-۸ : فضاهای عمومی۱۱۴
۳-۱-۸ :فضاهای روباز۱۱۴
۴-۱-۸ :فضاهای جنبی و خدماتی۱۱۴

مطالعات مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست (شیرخوارگاه تا ۱۲ سال) ۱۱۵ صفحه

عنوان کامل : مطالعات مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست (شیرخوارگاه تا ۱۲ سال)
تعداد صفحات : ۱۱۵ صفحه
فرمت : فایل ورد و قابل ویرایش
قیمت : ۱۴/۰۰۰ تومان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *