مطالعات پایانه مسافربری

مطالعات پایانه مسافربری ۱۲۰ صفحه

در این پست برای شما دانشجویان و همراهان سایت اول پروژه رساله و مطالعات معماری مطالعات پایانه مسافربری برای دانلود قرار گرفته است. این رساله معماری مطالعات پایانه مسافربری بصورت فایل ورد word و قابل ویرایش و در حدود ۱۲۰ صفحه  می باشد.


مطالعات پایانه مسافربری ۱۲۰ صفحه

۱-۱ پیشگفتار :
مطالعات پایانه مسافربری :  شبکه راههای زمینی به علت وسعت کاربری های مختلف، سهولت دسترسی، هزینه کمتر و در اختیار بودن (به ویژه برای طبقات متوسط و کم درآمد جامعه )، نیز گستردگی آن به فراسوی مرزها، از پتانسیل و بهره دهی زیادی برای خدمت رسانی برخوردار است. نقاط شروع و پایان سفرهای زمینی از جمله اساسی ترین، مهمترین و بحرانی ترین گزینه های تصمیم گیری و اجرای برنامه های اقتصادی و اجتماعی جوامع محسوب شده و تشخیص و تعیین چنین مکان هایی در هر شهر و منطقه، از برترین استراتژی های توسعه شهری و منطقه ای به شمار می آید.
متأسفانه در برخی از شهرهای کشورپیش ازمطالعه و اجرای طرح های جامع شهری،پایانه های برون شهری، دایر و توسعه بی رویه آن، بر اساس دیدگاه های کوتاه مدت و رفع موقت ضرورت ها صورت گرفته است. بدیهی است هرگونه انتخاب و توسعه پایانه های شهری باید در چهارچوب مطالعات آمایش سرزمین، مسائل ترافیکی و حمل و نقل، مسائل زیست محیطی، مسائل اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی و آموزشی، جامعه شناسی، بهداشت محیط صورت گرفته و سلامت جسمی و روانی، رفاه و کیفیت زندگی را به همراه داشته باشد.
ایجاد پایگاه های خدماتی-رفاهی، اقتصادی و فرهنگی در شهرها، اجرای برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی را تسهیل نموده و نیازها و ضرورت های سفر را با زندگی روزمره مردم، یکپارچه و هماهنگ خواهد نمود. تدوین معیارهای فنی ایجاد و توسعه پایانه های جاده ای، نقطه آغاز و شروعی برای یکپارچه، هماهنگ و متوازن توسعه اقتصادی در شهرها و نقاط مختلف جمعیتی و ارتباط هماهنگ پایانه ها در سطح کشور خواهد بود.بدین ترتیب ضمن پرهیز از دوباره کاری ها، تقدم و تأخر انجام امور به صورتی تنظیم خواهد شد که بستری مناسب برای حمل و نقل، اشتغال، تولید، مصرف، سرمایه گذاری و افزایش تولید ناخالص ملی کشور فراهم آید.
از آنجا که عملکرد پایانه ها به ساختار فرهنگی و اجتماعی جامعه و عوامل مختلفی از قبیل جمعیت و نرخ رشد، تعداد و نوع وسایل نقلیه، سیستم های متنوع حمل و نقل، اقتصاد و … وابسته است، برای طراحی آنها در کشورهای مختلف، نمی توان معیارها ی واحد و نسخه از پیش تعیین شده ای را مورد استناد و ملاک عمل قرار داد.بررسی پایانه های کشورهای مختلف اروپایی، آمریکایی و آسیایی، نشانگر تفاوت چشمگیر ضوابط یا راهکارهای مورد استفاده در هر یک از آنهاست.

۱-۲ تاریخچه و قوانین :
مطالعات پایانه مسافربری :  قبل از فرارسیدن عصر جدید و رونق شبکه راهها و حمل ونقل به کمک فن آوری های نو، در طول تاریخ، عمده ترین نوع سفرها را سفرهای جاده ای تشکیل می داد. در این سفرها برخی با پای پیاده و برخی دیگر که توان مالی داشتند،سوار بر چهارپایان، طی طریق می کردند. فواصل زیاد میان مراکز تمدن شهری، ناهمواری و ناامنی راه ها و مهمتر از همه، نوع وسیله جابجایی،زمان سفر را طولانی می کرد و لزوم اسکان بین راهی را متذکر می شد.بر اساس شواهد مبتنی بر اسناد تاریخی، ایران در احداث جاده و کاروانسرا و ایجاد سیستم ارتباطات، پیش قدم بوده است.به عقیده محققان، ایجاد و توسعه ساخت وساز کاروانسراها در ایران، از مهمترین دستاوردهای معماری ایرانی، به ویژه در دوره اسلامی است.این الگوی سفر و جابجایی مسافر و کالا، تا قرن های متمادی ادامه داشت.
با ورود اتومبیل به ایران در اواخر دوره قاجار و متعاقبا گسترش روزافزون تعداد خودروها در دهه های پس از آن، معماری و شهرسازی، ارتباطات، حمل و نقل و بسیاری از دیگر عرصه های زندگی ایرانیان دستخوش دگرگونی های چشمگیری شد.با ورود خودروها به ناوگان حمل ونقل بین شهری در دوره پهلوی اول، گاراژها عهده دار برقراری سفرها شدند. با افزایش جمعیت شهرها و در نتیجه تقاضای روزافزون سفر، گاراژها پذیرای مسافرین بیشتری شدند و به تدریج و در طی دهه های بعد، حمل و نقل بین شهری به تدریج به صورت یک معضل شهری، به ویژه برای شهرهای بزرگ در آمد.از این رو مسئولان امر، به فکر ساماندهی حمل ونقل مسافر در شهرها افتادند.
فکر تأسیس پایانه ها در ایران به سبک ترمینال های اروپا، اول بار در سال ۱۳۲۸ مطرح شد، ولی تا زمان اجرای اولین طرح پایانه در کشور،سالها طول کشید.در سال ۱۳۵۳، شهرداری تهران طرح ساختمان ایستگاه بزرگ اتوبوسرانی را در حوالی میدان توپخانه مطرح کرد.مشخص نبودن مرجع قانونی برای سرپرستی و ساماندهی خدمات این حوزه، سبب بروز برخی معضلات شده بود. سرانجام احداث اولین پایانه مسافری در سال ۱۳۵۴ در اراضی خزانه تهران، آغاز و عملیات اجرایی آن، در سال ۱۳۵۸ تکمیل گردید.


مطالعات پایانه مسافربری

مطالعات پایانه مسافربری

عنوان کامل : مطالعات پایانه مسافربری
تعداد صفحات : ۱۲۰ صفحه
فرمت : فایل ورد و قابل ویرایش
قیمت : ۱۲/۰۰۰ تومان

فصل ۱ : کلیات
۱-۱ پیشگفتار۲
۱-۲ تاریخچه و قوانین۳
۱-۳ تعاریف پایه۵
فصل ۲ : انواع پایانه های مسافری جاده ای
۲-۱ انواع گونه بندی پایانه ها۹
۲-۱-۱ مقدمه۹
۲-۱-۲ انواع پایانه از نظر حوزه عملیات ۹
۲-۱-۲-۱ پایانه های مسافری داخلی ۹
۲-۱-۲-۲ پایانه های مسافری مرزی ۹
۲-۱-۳ انواع پایانه از نظر نوع مالکیت۱۰
۲-۱-۴ انواع پایانه از نظر الگوهای قابل طراحی۱۰
۲-۱-۴-۱ پایانه تک بنایی۱۰
۲-۱-۴-۲ پایانه چند بنایی ۱۲
۲-۱-۵ انواع پایانه از نظر عملکرد۱۴
۲-۱-۶ انواع پایانه از نظر میزان تمرکز مکانی اجزا(عملکرد)۱۴
فصل ۳ : فضاهای پایانه و خودروی طرح
۳-۱ فضاهای پایانه۱۸
۳-۱-۱ مقدمه ۱۸
۳-۱-۲ سکوها ۱۹
۳-۱-۲-۱ سکوهای خطی۲۰
۳-۱-۲-۲ سکوهای دندانه دار۲۰
۳-۱-۲-۳ سکوهای زاویه دار۲۰
۳-۱-۲-۴ سکوهای میان گذر۲۱
۳-۱-۳ سالن ها۲۱
۳-۱-۴ امور اداری، انتظامی و شرکت های حمل و نقل۲۱
۳-۱-۴-۱ امور اداری۲۱
۳-۱-۴-۲ بخش انتظامی۲۲
۳-۱-۴-۳ شرکت های حمل و نقل۲۲
۳-۱-۵ خدمات رفاهی مسافرین۲۳
۳-۱-۶ خدمات جانبی خودروها ۲۳
۳-۱-۷ خدمات رفاهی رانندگان۲۴
۳-۱-۸ فضاهای باز و دسترسی ها ۲۵
۳-۱-۹ ورودی ها، خروجی ها و مسیرهای ارتباطی ۲۵
۳-۱-۱۰ پارکینگ ها ۲۶
۳-۱-۱۱ تأسیسات زیربنایی۲۶
۳-۲ خودروی طرح۲۶
فصل ۴ : برنامه ریزی کالبدی
۴-۱ مقدمه ۲۹
۴-۲ سطوح ارائه خدمات۲۹
۴-۳ سیاست های کلی در طراحی و مکان یابی پایانه ها ۳۰
۴-۳-۱ معیارهای مکان یابی پایانه های مسافری۳۱
۴-۴ برنامه ریزی فیزیکی پایانه های مسافری۳۱
۴-۴-۱ روشهای محاسبه ظرفیت پایانه ۳۲
۴-۴-۲ الگوریتم محاسبه ظرفیت پایانه ۳۳
۴-۵ برنامه ریزی فیزیکی پایانه متمرکز ۳۴
الف : سالن کانونی پایانه ۳۶
ب : سالن عمومی پایانه۳۶
ج : سالن فروش بلیت ۳۸
د : سالن انتظار مسافر۳۸
ﻫ : خدمات جنبی خودروها ۳۹
و : خدمات رفاهی رانندگان ۴۱
ز : رستوران و چایخوری مراجعین ۴۲
ح : بخش اداری ۴۳
ط : توقفگاه ها۴۳
ی : سکوها ۵۳
فصل ۵ : معیارهای فنی طراحی پایانه ها
۵–۱ مقدمه ۵۸
۵-۲ معیارهای فنی عمومی طراحی انواع پایانه۵۹
۵–۲-۱ بستر طرح ۵۹
۵–۲-۱–۱ بستر طبیعی طرح۵۹
۵–۲–۱–۱–۱ عوامل اقلیمی ۵۹
۵–۲–۱–۱–۲ بستر جغرافیایی ۶۱
۵–۲–۱–۲ بستر مصنوع طرح ۶۴
۵–۲–۱–۲–۱ سیمای شهر۶۵
۵–۲–۱–۲–۲ عناصر کیفی شهر۶۵
۵–۲–۱–۳ بستر اجتماعی و فرهنگی ۶۶
۵–۲–۲ ملاحظات طراحی سازه پایانه ها ۶۶
۵–۲–۲–۱ آیین نامه ها و دستورالعمل های طراحی مرتبط ۶۷
۵–۲–۲–۲ مباحث بارگذاری ۶۷
۵–۲–۲–۳ مباحث انتخاب سیستم سازه ای مناسب ۶۸
۵–۲–۲–۴ مباحث ویژه طراحی سازه ای۶۹
۵–۲–۳ تأسیسات ۷۱
۵–۲–۳–۱ مباحث تأسیسات مکانیکی ۷۱
۵–۲–۳–۲ مباحث تأسیسات الکتریکی ۷۲
۵–۲–۳–۳ ایمنی۷۳
۵–۲–۴ مسائل زیست محیطی۷۳
۵-۳ بررسی نمونه مشابه ۷۵
۵-۳-۱ پایانه مسافربری تبریز۷۵
۵-۳-۲ پایانه مسافربری کاوه اصفهان ۷۹
۵-۳-۳ پایانه اتوبوس بندر نیویورک ۸۴
۵-۳-۴ پایانه TWA87
فصل ۶ : ویژگی های جغرافیایی – اقلیمی
۶-۱ بررسی منطقه ۹۰
۶-۱-۱ استان گلستان در یک نگاه۹۰
۶-۱-۱-۱ شهرها و روستاها ۹۱
۶-۱-۱-۲ اصلی ترین توانمندی های استان ۹۲
۶-۱-۲ ویژگی های جغرافیایی و تقسیمات کشوری گرگان۹۳
۶-۱-۱-۲ پیشینه تاریخی و گردشگری ۹۴
۶-۱-۲-۲ مهمترین آثار تاریخی و مذهبی شهرستان۹۴
۶-۱-۲-۳ عمده ترین جاذبه های گردشگری شهرستان۹۴
۲-۱-۲-۴ راههای شوسه اصلی شهرستان گرگان۹۵
۶-۲ بررسی اقلیمی۹۵
۶-۲-۱ بارندگی ۹۵
۶-۲-۲ باد ۹۶
۶-۲-۳ تابش نور خورشید ۹۷
۶-۲-۴ زلزله ۹۷
فصل ۷ : طراحی کالبدی
۷-۱ بستر طرح۹۹
۷-۱-۱ اولویت های انتخاب شهر بعنوان بستر طرح ۹۹
۷-۱-۲ تحلیل سایت۹۹
۷-۱-۳ دلایل انتخاب سایت۱۰۰
۷-۲ روند طراحی ۱۰۱
۷-۲-۱ مبانی نظری و ایده طراحی ۱۰۱
۷-۲-۱-۱ کاروانسرا ها ۱۰۵
۷-۲-۱-۱-۱ شكل كاروانسرا در اقليم هاي مختلف ايران۱۰۶
۷-۲-۱-۱-۲ كالبدشناسي كاروانسراها۱۰۹
۷-۲-۱-۲ تطبیق کلی فرم کاروانسرا در طرح پایانه ۱۱۱

۷-۲-۲ معرفی طرح۱۱۲
۷-۲-۲-۱ ورودی¬ها و خروجی¬ها ۱۱۲
۷-۲-۲-۲ سالن ها ۱۱۳
۷-۲-۲-۳ سکو ها ۱۱۴
۷-۲-۲-۴ بخش اداری ۱۱۵
۷-۲-۲-۵ بخش خدمات رفاهی رانندگان۱۱۵
۷-۲-۲-۶ بخش خدمات جانبی خودرو۱۱۵
۷-۲-۲-۷ توقفگاه ها ۱۱۷
۷-۲-۲-۸ فضای سبز۱۱۷
۷-۲-۲-۹ سازه در طرح ۱۱۸
منابع و ماخذ ۱۲۰

مطالعات پایانه مسافربری

عنوان کامل : مطالعات پایانه مسافربری
تعداد صفحات : ۱۲۰ صفحه
فرمت : فایل ورد و قابل ویرایش
قیمت : ۱۲/۰۰۰ تومان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *