مطالعات پایانه مسافربری

مطالعات پایانه مسافربری ۲۱۰ صفحه

در این پست برای شما دانشجویان و همراهان سایت اول پروژه رساله و مطالعات معماری مطالعات پایانه مسافربری برای دانلود قرار گرفته است. این رساله معماری مطالعات پایانه مسافربری بصورت فایل ورد word و قابل ویرایش و در حدود ۲۱۰ صفحه  می باشد.


مطالعات پایانه مسافربری ۲۱۰ صفحه

اهمیت سفر (سفر از دیدگاه دینی و بزرگان )
مطالعات پایانه مسافربری :  “آدمي از ديرباز با سفر كردن آشنا بوده و هيچ تاريخي را براي اولين سفر انسان نميتوان در نظر گرفت. بر طبق تعاليم ديني هر انساني قبل از به دنيا آمدن در عالم ازل بوده است كه به خواست خدا كالبدي خاكي روح آن جهاني او را اسير ميكند و اين لحظه پيوند، همزمان با همان سفر اول انسانها يعني تولد است و هر آدميزاده اي بيشك پس از تولد با گذشت ايام به زمان سفر دوم خود كه رجعت به عالم بالا و تنها گذاشتن و رميدن از اين قفس تنگ خاكي است نزديك ميشود. پس هر انساني به طور غير ارادي و روحاً در طول زندگي خود با ۲ سفر آشنا خواهد شد: تولد و مرگ.
شمطالعات پایانه مسافربری :  ايد روح آن جهاني انسانهاست كه او را به سفر كردن و جستجوي اطراف او را ميدارد و شايد هم حس كنجكاوي و علاقه به ناديدههاست كه او را به سفر ميكشاند. اهميت سفر بر كسي پوشيده نيست، با سفر كردن ميتوان در زندگي روزمره ايجاد تنوع كرده و خستگيهاي ناشي از تكرار و يكنواختي را از تن بيرون كرد. مضافاً اينكه با كسب تجربه و آموختههاي فراوان ضمن بهرهمندي از خاطرات شيرين لحظاتي از امروز را براي آينده جاويدان نمود. در خصوص سفر بايد گفتهاند: « اگر مايليد كسي را بشناسيد با او سفر كنيد».
« دنيا ديدن به از دنيا خوردن هست» يا « بسيار سفر بايد تا پخته شود خامي كباب پخته نگردد مگر به گرديدن» .
در پايان اين قسمت بيان يك نكته ضروري است و آن اين كه در سفر بايستي از لحظههاي به دست آمده به خوبي استفاده كرد. اگر چه كوچك و كم اهميت باشند و اگر حتي سفر ما سفري غير تفريحي باشد، اين مغتنم شمردن زمان ميتواند خود منشأ خاطره انگيزترين لحظات به شمار آيند. مثل نوشيدن يك فنجان چاي گرم در هواي سرد باراني در كنار همراهان يا جمع شدن در گرد آتش و تماشاي شعلههاي زيباي رقصان آن و شنيدن و نقل ياد و خاطرات، يا مثل دويدن و دنبال كودكان در ساحل شني درياها يا ماسههاي نرم و سوزان كوير را با پاي برهنه آزمودن يا مثل تماشاي طبيعت اطراف جادههاي سرسبز شمال يا آسمان نيلگون و پرستاره كوير يا مثل تماشاي طلوع و غروب آفتاب دشتها و شايد هم شنيدن صداي برخورد آب و صخرههاي سنگي يك آبشار و يا تماشاي يك بناي زيباي معماري كهن كه يادآور تاريخ فرهنگ و ملت گذشته هست كه يكبار در ذهن جاي ميگيرد و ميتوان آنها را حس كرد.
« سفر ميتواند به زلالي آب و به رواني رود باشد و به مستي شراب كه خود را بدان سپاري و براي كسي همچو ميزبانت زندگي كني و دشواريها را ناديده و سهل انگاري و شادكاميها را مغتنم شماري.”

انواع سفر
“اصولاً سفرها را چه جمعي باشد و چه فردي ميتوان به سه دسته كلي تقسيم نمود.
سفر اجباري، سفر اختياري و نيمه اختياري.
در سفر اجباري، انگيزه شخص از مسافرت از بالا بر او تحميل ميگردد و شايد حتي شخص از انجام سفر امتناع نورزد ولي به ميل و رغبت اوليه خود او اين مسافرت انجام نميشود كه از جمله اين مسافرتها سفرهاي سربازي، سفرهاي تبعيدي، سفر افرادي كه به استخدام ديگري درآمدهاند و مجبور به اطاعت امر مافوق هستند و از اين قبيل در سفرهاي اختياري كه همراه با ميل و رغبت مسافر است. شخص مسافر انگيزههايي براي لذت بردن يا برنامههايي براي آينده دارد كه در هر صورت نتيجه سفر براي رضايتبخش است. مانند مسافرتهاي ديداري، زيارتي، سياحتي، تفريحي، دانشجويي و . . . و در مسافرت هاي نيمه اختياري كه چيزي ما بين دو حالت ياد شده قبلي است. شخص مسافر از يك طرف مجبور و از طرف ديگر مختار است مانند سفرهاي كاري تجار و يا مسافرتهاي درماني همراهان بيمار و سفرهاي مأموريتي كه منفعتي مادي براي شخص مأمور و مسافر در پي دارد و از اين قبيل.”

مسافر:
“مسافرت بين شهري در كشورمان از ديرباز متداول بوده و مسافرين با چهار انگيزه اصلي زيارت به اماكن مقدسه ، تجارت يا خريد مايحتاج ، سياحت و ديدار بستگان در طول سال در وقت و آمد بوده اند . در صورتيكه پايانه نقش حمل و نقل را بخوبي انجام دهد ، مي تواند عامل جذب كننده در جهت استفاده مسافرين به استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي باشد .
متمركز نمودن شركتهاي مسافربري بين شهري در يك محل معين بدنبال اهداف مشخصي صورت مي گيرد و دستيابي به آنها زماني ميسر است كه اين محل يعني پايانه از امكانات كافي و لازم برخوردار باشد و وظايف زير را بخوبي انجام دهد :”

محلی برای شروع سفر
پیشینه جابجایی مسافر بین شهرهای ایران را می توان از دوره های دور آغاز کرد. آن زمانی که چهار پایان و کالسکه ها و ارابه ها این وظیفه را به عهده داشتند. آثار این سفرها در شاهنامه و دیگر یادگار آن روزگاران به استناد ثبت است و هم در سفر نامه های بسیار لشکر کشی ها، مهاجرت ها، پیام رسانی ها،
عزیمت ها، کوچ ها و… همه در روی همین جاده ها بوده است که بعد ها بر روی آنها جاده های مالرو ساخته شده و در قرن اخیر جاده آسفالته شده است.


مطالعات پایانه مسافربری

مطالعات پایانه مسافربری ۲۱۰ صفحه

عنوان کامل : مطالعات پایانه مسافربری
تعداد صفحات : ۲۱۰ صفحه
فرمت : فایل ورد و قابل ویرایش
قیمت : ۱۴/۰۰۰ تومان

عنوان
فصل اول: مبانی نظری طرح
اهمیت سفر (سفر از دیدگاه دینی و بزرگان )
انواع سفر
سفر اجباری، سفر اختیاری و نیمه اختیاری
مسافر
محلی برای شروع سفر
سفر در گذشته
تعریف کاروانسرا
ویژگی های کاروانسراهای ایران
نمونه هایی از کاروانسراهای ایران
سفر در امروز
تعریف پایانه
انواع پایانه
پایانه بار بری
پایانه مسافر بری
ارتباط پایانه با عوامل بیرونی
ترافیک و ارتباط آن با پایانه
فرم عملکرد
عناصر عملکردی
ظرفیت و اندازه پایانه ها
تعاونی‌ها و مسافرین
مدیریت مرکزی ترمینال
خدمات رفاهی
تأسیسات و خدمات جانبی
انتظامات
مشکلات و مسائل
اصول برنامه ریزی پایانه مسافربری
وظایف پایانه
ارائه خدمات ضروری به مسافرین (خروجی و ورودی)
۱)سیستم عملکرد پایانه
۱-۱) روش طراحی پایانه
سیستم های کلاسیک ترمینال
۱-سیستم خطی
۲٫سیستم انگشتی
۳٫ ترمینال های تفکیک شده
۴٫ ترمینال های ماهواره ای
نتیجه گیری از طرح های کلاسیک
ترکیب عملکردهای اصلی
۱-بخش مسافر گیری
۲- بخش تخلیه مسافر
۱- ترکیب خطی
۲- ترکیب شاخه ای
۳ – ترکیب مدور
۴- نوع ترکیبی
عوامل موثر در سیستم عملکرد پایانه
۱-مسافر
۲-بار
۳-اتوبوس
ارتباط عناصر متحرک و انواع حرکت
خدمات
اداره و کنترل
نمونه های خارجی
مرکز اتوبوس رانی شهر نیویورک (عملکرد مجموعه)
پایانه اتوبوس بین شهری نیویورک
دروازه خوش نمای نروی nevis gilded gateeway
توضیح عملکردهای فضاها
نمونه های داخلی
الف) موقعیت
ب)امکانات و نحوه دسترسی و ارتباطات داخلی
ترمینال تبریز
ترمینال کاوه اصفهان
مشخصات ویژه ترمینال مسافربری کاوه
تصاویری از ترمینال کاوه اصفهان
فصل دوم: شناخت بستر پروژه
موقعیت خوزستان
موقعیت شهرستان
ساختار کالبدی شهر اهواز
گسترش شهر اهواز
شبکه کاربری دسترسی به اراضی(( بافت شناسی))
ویژگیهای معماری بومی
مطالعات فرهنگی و اجتماعی شهر اهواز
مطالعات جغرافیایی
زمین‌شناسی
مطالعات جمعیتی
مطالعات آماری
میزان مسافر
تعداد تعاونی ها
ساعت کار روزانه پایانه
درصد مسافر روزانه در ساعات مختلف روز
افق طراحی این پروژه
تصاویری از پایانه فعلی شهرستان اهواز
مطالعات اقلیمی
تابش آفتاب
دما
رطوبت نسبی
باد
بادهای غالب
بارندگی
بارشهای جوی
درجـه حـرارت
روزهای یخبندان
شبکه‌های حمل و نقل در کشور
فصل سوم: تحلیل سایت مورد نظر برای طراحی
مکان مناسب برای احداث ترمینال
زمینه‌های فرهنگی اجتماعی و اقتصادی طرح پایانه‌ها
ارتباط پایانه با خارج شهر
موقعیت کلی سایت در شهر اهواز
همجواریهای سایت و بررسی علل اقلیمی
همجواریهای سایت
بررسی سایت به لحاظ دید ،آلودگی و غیره
اصول شکل گیری طرح ارائه شده
توجهات اقلیمی
فصل چهارم: استانداردها و سرانه فضاها
جاده ها و ابعاد و استانداردهای وسیله های عبوری
محدوده دسترس آزاد راهها
بزرگراههای شریانی
جاده های اختصاصی
جمع کننده ها (کلکتورها)
چیدمان اتوبوس ها نسبت به راه عبوری
سکوی موازی
سکو با زاویه قائمه
سکوی دندانه ای شعاعی
بررسی حرکت اتوبوس نسبت به سکوهای تخلیه یا مسافرگیری
ابعاد خودروی طرح
هندسه اتوبوس
شیبهای جاده
انواع پایانه ها
سکوی موازی
سکو با زاویه قائمه
سکوی دندانه ای شعاعی
بررسی حرکت اتوبوس نسبت به سکوهای تخلیه یا مسافرگیری
فضاهای مورد نیاز ترمینال
در تعیین ابعاد سالن فروش بلیط نیاز به تهیه اطلاعات زیر می باشد
باجه های اطلاعات و فروش بلیط
فضاهای انتظار
مدیریت و کارکنان
بخش های تجاری
راه های دسترسی
ورودی
فضای عبور و مرور خارجی
فضای عبور و مرور داخلی
امکان دستیابی به خدمات برای افراد ناتوان
اقامتگاه رانندگان
علائم اطلاع رسانی
تأمین حفاظت و ایمنی عمومی
تسهیلات برای مسافران
تسهیلات پارکینگ
تسهیلات لازم برای ترافیک خیابانی
فضا یابی
ترکیب عرضی یک واحدی
ترکیب طولی یک واحدی
ترکیب شماره ۱
ترکیب شماره ۲
ترکیب عرضی دو واحدی
مشخصات
ترکیب طولی دو
بخش اداری
عملکرد های اصلی پایانه
سالن عزیمت مسافر (مسافر گیری)
سالن رسید مسافر (تخلیه مسافر)
باشگاه رانندگان
گروه اول
گروه دوم
گروه سوم
تعیین ظرفیت پایانه
کنترل و مقایسه
پایانه های تهران و جابجایی ۵/۴۱ میلیون مسافر
محاسبات زیربنا
مجموعه خروجی
تعداد سکوهای مسافر گیری
سالن مسافر گیری (بخش عزیمت مسافر)
مجموعه ورودی
سالن تخلیه مسافر ( بخش رسید مسافر )
خدمات اتوبوس
فصل پنجم : معرفی سیستم سازه و تأسیسات
سازه
کابل ها
سقف کابلی
خرپاها
رفتار غشائی
انحنا های اصلی و تنشهای اصلی غشایی
چادرها و بالن ها
طرح تأسیسات ساختمان ترمینال
سیستمهای تهویه
تهویه مطبوع ساختمان
مزایای تهویه مطبوع
انتخاب سیستم تأسیسات مناسب
فصل ششم: سیر تکوین ایده
علت تحقیق و طراحی
روش تحقیق و طراحی
توضیح طرح
منابع و منأخذ

مطالعات پایانه مسافربری ۲۱۰ صفحه

عنوان کامل : مطالعات پایانه مسافربری
تعداد صفحات : ۲۱۰ صفحه
فرمت : فایل ورد و قابل ویرایش
قیمت : ۱۴/۰۰۰ تومان

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *