مطالعات پایانه مسافربری

مطالعات پایانه مسافربری ۱۵۰ صفحه

در این پست برای شما دانشجویان و همراهان سایت اول پروژه رساله و مطالعات معماری مطالعات پایانه مسافربری برای دانلود قرار گرفته است. این رساله معماری مطالعات پایانه مسافربری بصورت فایل ورد word و قابل ویرایش و در حدود ۱۵۰ صفحه  می باشد.


مطالعات پایانه مسافربری ۱۵۰ص

۱-۱٫ کليات موضوع
مطالعات پایانه مسافربری :  زندگي انسان در عصر حاضر، بيش از هر چيز، پيوندهايي تنگاتنگ با حرکت، جابجايي،‌انتقال و تبادل در اشکال مختلف و متنوع آن دارد. تبادل و جابجايي در اين سالها گاهي در شکل انتقال الکترونيکي‌ داده‌ها و اطلاعات با استفاده از فن‌اوريهاي نوين رسانه‌اي و رايانه‌اي و گاهي نيز در شکل جابجايي کالا و مسافر نمود مي‌يابد.
آمار و ارقام موجود، حکايت از آن دارد که هر سال ميلياردها تن کالا بين کشورهاي مختلف جهان براي تامين انواع نيازهاي مردم جابجا مي شود و ساکنان نقاط مختلف جهان نيز ميلياردها بار با اهداف مختلف بين شهرها و حتي کشورها تردد مي‌کنند و با توجه به اين حجم از جابجايي کالا ومسافر در جهان، اهميت و حساسيت روشها ، ساز و کارها و وسايلي که بسترساز اين جابجايي هستند، ناگفته پيداست.
هر چند درسالهاي اخير فن آوري حمل و نقل ريلي و هوايي رشد چشمگيري داشته‌اند، اما هنوز هم حمل و نقل جاده‌اي به سبب ويژگيهاي منحصر بفردي چون قابليت دسترسي سريع، حوزه وسيع و گسترده فعاليت و انعطاف پذيري قابل توجه و صرفه اقتصادي، سهم عمده‌اي در جابجايي کالا و مسافر در جهان دارد.
شهر بندرعباس واقع در مرکز ثقل خليج فارس و درياي عمان داراي ويژگيهاي استراتژيکي اقتصادي و نظامي خاص مي‌باشد به شکلي که در دهانه خليج فارس واقع شده و از نظر بازرگاني در بهترين نقطه از نظر امکانات ارتباطي و دسترسي قرار گرفته است.
ارتباط مناسب با تنگه هرمز و مسيرهاي دريايي بين المللي، دارا بودن فرودگاه
بين المللي و راه آهن و جاده دسترسي مناسب و همچنين دارا بودن زمينه‌هاي فرهنگي و تجاري اين شهر را از ساير مناطق کشور متمايز ساخته و وجود يک پايانه مسافربري جديد با امکانات کافي و برخورداري از دانش و فن آوري روز را ايجاب مي‌کند.


مطالعات پایانه مسافربری

مطالعات پایانه مسافربری ۱۵۰ص

عنوان کامل : مطالعات پایانه مسافربری
تعداد صفحات : ۱۵۰ صفحه
فرمت : فایل ورد و قابل ویرایش
قیمت : ۱۴/۰۰۰ تومان

فصل اول مفاهیم تئوری و نظری پروژه ۴
۱-۱٫ کلیات موضوع ۵
۱-۲٫ سیر وسفر در ایران ۶
۱-۳٫ تعریف ترمینال ۷
۱-۴٫ نقش ترمینال در شهر ( پایانه) ۸
۱-۴-۱٫ تقسیم بندی ترمینالها ۹
۱-۴-۲٫ انواع ترمینالها: ۱۱
۱-۵٫اصول کلی مکان یابی، فونکسیون و عمل ترمینال و چگونگی طرح یک ترمینال ۱۱
۱-۵-۱٫ مکان یابی ۱۱
۱-۵-۲٫ فونکسیون و عملکرد ترمینال ۱۴
۱-۵-۳٫ چگونگی طرح یک ترمینال اتوبوس ۱۴
۱-۶٫ تاریخچه ترمینال در ایران ۱۷
۱-۷٫ پایانه مسافری ، یک مکان معماری ۱۹
۱-۷-۱٫ جستجوی مکان در طراحی ترمینال ۲۱
۱-۷-۲٫آشتی فن آوری و بوم شناسی ۲۲
۱-۷-۳٫ پایانه‌های آخر خط ۲۴
یان ریچی ۲۴
شین تاک ماتسو ۲۴
بازسازی تغییر ۲۵
پل آندرو ۲۵
۱-۷-۴٫ مکان و طبیعت ۲۶
۱-۸٫٫مکان ترمینال اتوبوس ۲۷
۱-۸-۱٫ فاصله مکانی داخل ترمینال ۲۸
۱-۸-۲٫ نوع مالکیت ۳۰
۱-۸-۳٫ نوع ترمینال ۳۱
ترمینالهای اتوبوس محلی: ۳۱
ترمینالهای اتوبوس اصلی ( سرویس دهنده کشوری) : ۳۲
۱-۹ . تاریخچه ترمینالها ۳۳
۱-۹-۱٫ ساباط: ۳۴
۱-۹-۲٫ رباط ۳۴
۱-۹-۳٫ کاروانسرا ۳۵
۱-۹-۴٫ خان ۳۶
فصل دوم بررسی و شناخت عمومی منطقه ۳۸
مقدمه ۳۹
۲-۱٫ بررسی تاریخی شهر بندرعباس ۳۹
۲-۱-۱٫ پیشینه شهر و چگونگی پیدایش بندرعباس در قرن هفدهم میلادی ۳۹
۲-۱-۲٫ آثار و ابنیه تاریخی ۴۱
۲-۲٫ خصوصیات آب و هوائی بندرعباس ۴۶
۲-۳-۱٫ وضع پستی و بلندی زمین در منطقه ۴۹
۲-۳-۲٫ ویژگی‌های اقلیمی شهر بندرعباس ۵۰
۲-۴٫ شرایط اقلیمی بندرعباس و تاثیر آن بر شکل گیری مجموعه ۵۷
۲-۵٫ اهداف طراحی اقلیمی ۶۳
فصل سوم ضوابط، مقررات و استانداردهای طراحی پایانه ۸۱
۳-۱٫ تعریف پایانه ۸۲
۳-۲٫ پایانه اتوبوس برون شهری ۸۳
۳-۲-۱٫ محل پایانه اتوبوس برون شهری ۸۵
۳-۲-۲٫ عناصر کاربردی و معیارهای برنامه ریزی ۸۵
۳-۲-۲٫ فضاهای مورد نیاز ۸۷
الف: سالن انتظار: ۸۷
ب : تسهیلات فروش بلیط ۸۸
۳-۲-۴٫ مشخصات هندسی اتوبوس ۸۹
۳-۲-۵٫ عرض گذرگاههای اتوبوس ۹۰
۳-۲-۶٫ پارکینگ: ۹۴
۳-۳٫ ضوابط توقفگاههای اتوبوس ۹۴
۳-۳-۱٫ فضای انتظار مسافرین ۹۴
۳-۳-۲٫ سطح استاندارد سرویس دهی ۹۴
۳-۳-۳٫ تعیین فضای انتظار مسافرین ۹۵
۳-۳-۴٫ ایستگاههای اتوبوس ۹۶
توقفگاههای خطی: ۹۷
توقفگاههای دنده اراه ای: ۹۷
توقفگاههای زاویه‌ای: ۹۷
فصل چهارم بررسی مصادیق معماری ۹۹
نمونه های ایرانی ۱۰۰
۴-۱-۱٫ پایانه جنوب ۱۰۰
۴-۱-۲٫ پایانه غرب ۱۰۲
۴-۱-۳٫ پایانه شرق ۱۰۳
۴-۱-۵ . پارک سوار بیهقی ۱۰۴
ترمینال های اصفهان ۱۰۶
۴-۲٫ نمونه های خارجی ۱۰۸
۴-۲-۱٫ پایانه های مسافربری شانگهای چین ۱۰۸
۴-۲-۲٫ پایانه های اتوبوس بندر نیویورک ۱۱۱
۴-۲-۳٫ ترمینال اتوبوس جرج واشنگتن ۱۱۲
فصل پنجم برنامه ریزی فیزیکی و فضایی ۱۱۵
۵-۱٫ مطالعه و بررسی، تجزیه وتحلیل و تعیین نیازمندیهای کنونی و آینده پروژه: ۱۱۶
۵-۲٫ بررسی تعداد مسافرتها و مسافرین ۱۱۷
۵-۲-۱٫ برآورد تعداد مسافرین در ساعت پیک و برآورد مسافرین سال ۱۴۰۰ ۱۱۹
۵-۲-۲٫ برآورد تعداد مسافرین مسیرهای مختلف ۱۲۲
۵-۲-۳٫ زمانهای توقف مسافر در ترمینال ۱۲۳
۵-۲-۳-۱٫ مسافرین مسیرهای کوتاه ( مسافرین مقصدهای درون استانی) ۱۲۴
۵-۲-۳-۲٫ مسافرین مسیرهای بلند ( مقصدهای برون استانی ) ۱۲۴
۵-۲-۴٫ انواع فضاهای مورد نیاز ترمینال ۱۲۵
محل نشستن برای عموم ( سالن انتظار) ۱۳۳
سکوی سوار شدن ۱۳۴
۵-۳٫ محل استقرار اتوبوسها برای سوار شدن مسافرین ( خروجی و ورودی) ۱۳۵
الف: محل استقرار اتوبوسهای خروجی ۱۳۵
محل استقرار اتوبوسهای ورودی ۱۳۷
فصل ششم تجزیه و تحلیل سایت ۱۳۸
۶-۱٫ موقعیت زمین و همسایگی‌ها ۱۳۹
محدوده و وسعت اراضی ۱۴۰
۶-۲٫ ویژگیهای زیست محیطی ۱۴۰
۶-۳٫ موقعیت محلی ۱۴۲

مطالعات پایانه مسافربری ۱۵۰ص

عنوان کامل : مطالعات پایانه مسافربری
تعداد صفحات : ۱۵۰ صفحه
فرمت : فایل ورد و قابل ویرایش
قیمت : ۱۴/۰۰۰ تومان

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *